99 € üzerindeki siparişler için Almanya içi ücretsiz gönderim

Şartlar & Koşullar

§ 1 Kapsam ve Savunma Maddesi
(1) Mağazanın işletmecisi (bundan böyle “sağlayıcı” olarak anılacaktır) ve müşterileri arasında bu internet mağazası aracılığıyla kurulan yasal ilişkiler için, aşağıdaki genel hüküm ve koşullar münhasıran siparişin verildiği tarihteki sürümde geçerlidir.
(2) Müşterinin genel hüküm ve koşullar dışındaki talepleri reddedilecektir.

§ 2 Sözleşmenin oluşması
(1) Ürünlerin internet mağazasında sunulması, sağlayıcı tarafından bir satın alma sözleşmesi akdetmek için bağlayıcı bir teklif teşkil etmez.
Müşteri yalnızca sipariş vererek sözleşmeyi onaylayabilir.
(2) Müşteri, siparişi internet mağazası üzerinden oluşturarak, alışveriş sepetinde bulunan ürünler için bir sözleşmenin sonuçlandırılmasına yönelik bağlayıcı bir teklifte bulunur. Müşteri, siparişi göndererek, sağlayıcı ile yasal ilişki için tek yetkili dayanak olarak bu hüküm ve koşulları kabul eder.
(3) Sağlayıcı, bir onay e-postası göndererek müşterinin siparişinin alındığını onaylar. Bu sipariş teyidi, henüz sözleşme teklifinin sağlayıcı tarafından kabul edildiğini göstermez, yalnızca müşteriye siparişin sağlayıcı tarafından alındığını bildirmeye yarar. Sözleşme teklifinin kabul beyanı, ürünün teslimi veya açık bir kabul beyanı yoluyla yapılır.

§ 3 Mülkiyet Koruması
Teslim edilen ürünler, tamamen ödenene kadar sağlayıcının mülkiyetinde kalır.

§ 4 Ödeme Tarihi
Satın alma bedelinin ödenme süresi, sözleşmenin onaylanmasi ile birlikte başlar.

§ 5 Garanti
(1) Müşterinin garanti hakları, aksi belirtilmedikçe, genel yasal hükümlere dayanmaktadır. Müşterinin sağlayıcıya karşı tazminat talepleri için, bu hüküm ve koşulların 6. maddesindeki düzenleme geçerlidir.
(2) Müşterinin garanti taleplerini kapsayan süre, yeni üretilmiş ürünler için 2 yıl ve kullanılmış ürünler için 1 yıl geçerlidir. Girişimcilere karşı, yeni üretilen ürünler ve kullanılmış ürünler için sınırlama süresi 1 yıldır. Yukarıda belirtilen sınırlama sürelerinin kısaltılması, müşterinin hayati, uzuv veya sağlık yaralanması nedeniyle tazminat talepleri veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle tazminat talepleri için geçerli değildir. Temel sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin amacına ulaşmak için gerekli olan yükümlülüklerdir; örneğin, sağlayıcı ürünü malzeme kusurları ve mülkiyet kusurları olmadan müşteriye teslim etmek ve bunun mülkiyetini sağlamak zorundadır. Yukarıda belirtilen sınırlama sürelerinin kısaltılması, sağlayıcı, yasal temsilcileri veya vekil temsilcileri tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline dayanan tazminat talepleri için geçerli değildir. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 478. maddesine göre rücu hakkı, girişimciler için zamanaşımı süresinin kısaltılmasından da hariç tutulmuştur.
(3) Müşteri tarafından “kişiselleştirilmiş”, yani kendi isteklerine göre uyarlanmış ürünler iptal edilemez veya değiştirilemez.
(4) İnternet mağazası üzerinden sunulan ürünlerin boyutlarında, ağırlıklarında veya renklerinde her zaman minimum sapmalar olabilir.
(5) Garantiye ilişkin bilgilere “Garanti koşulları” bölümünden ulaşılabilir. Bunlar her alışverişte müşteriye takdim edilir.

§ 6 Mükellefiyet Reddi
(1) Aksi belirtilmedikçe, müşterinin tazminat talepleri geçersizdir. Yukarıdaki sorumluluk muafiyeti, müşterinin kendilerine karşı talepte bulunması halinde, sağlayıcının yasal temsilcileri ve vekil temsilcileri lehine de geçerlidir.
(2) Bölüm 1’de belirtilen sorumluluk muafiyeti, hayati, uzuv, sağlık yaralanması nedeniyle tazminat taleplerini ve temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan tazminat taleplerini içermez. Temel sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin amacına ulaşmak için gerekli olan yükümlülüklerdir; örneğin, sağlayıcı ürünü malzeme kusurları ve mülkiyet kusurları olmadan müşteriye teslim etmek ve bunun mülkiyetini sağlamak zorundadır. Ayrıca mükellefiyet reddinin kapsamı dışında kalan sorumluluk, sağlayıcı, yasal temsilcileri veya vekil temsilcileri tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline dayalıdır.
(3) Ürün Sorumluluğu Yasası (ProdHaftG) düzenlemeleri etkilenmemektedir.

§ 7 Devir ve Haciz yasağı
Müşterinin temlik veya taahhüdde meşru bir menfaati olduğunu kanıtlamadıkça, sağlayıcının onayı olmadan müşteri tarafından sağlayıcıya karşı talep veya hakların devri veya taahhüt edilmesi hariç tutulur.

§ 8 Mahsup İşlemi
Müşteri, ancak mahsup talebinin yasal olarak kurulmuş olması veya ihtilafsız olması durumunda mahsup etme hakkına sahiptir.

§ 9 Hukuk ve Yargı yeri seçimi
(1) Sağlayıcı ve müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiler için Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.
Müşterinin mutad meskeninin bulunduğu ülkenin zorunlu tüketici koruma düzenlemeleri bu kanun seçiminin dışındadır. BM satış yasasının uygulanması hariçtir.
(2) Müşteri ile sağlayıcı arasındaki sözleşme ilişkisinden doğan tüm ihtilaflarda, müşterinin tüccar, kamu hukukuna göre tüzel kişi veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması koşuluyla, sağlayıcının kayıtlı merkezi yetkilidir.

§ 10 Kısmı Hükümsüzlük
Bu genel hüküm ve koşulların bir hükmünün etkisiz kalması halinde, kalan hükümlerin etkinliği etkilenmeyecektir.

§ 11 Fatura ve Finansman yoluyla ödeme
Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç ile işbirliği içinde, size ödeme seçeneği olarak hesapta satın alma ve taksitli satın alma sunuyoruz. Hesaplı satın alma ve taksitli satın alma işleminin yalnızca tüketicilere sunulduğunu ve her durumda ödemenin Klarna’ya yapılması gerektiğini lütfen unutmayın.
Fatura ile ödeme
Klarna ile siparişinizde, her zaman önce ürünleri teslim alırsınız ve her zaman 14 günlük bir ödeme süreniz olur.
Almanya’ya yapılan teslimatlar için satın almayla ilgili tüm hüküm ve koşulları burada ve fatura ödemesiyle satın almayla ilgili tüm hüküm ve koşulları burada bulabilirsiniz. Avusturya’ya yapılan teslimatları burada bulabilirsiniz. Online mağazamız, Klarna hesabı üzerinden yapılan satın alma işlemleri için herhangi bir ücret talep etmez.
Taksit ile ödeme
Klarna’nın finansman hizmetiyle, satın alma işleminizi toplam tutarın en az 1/24’ü kadar (ancak en az 6,95 €) aylık taksitler halinde veya ödeme sayfasında belirtilen koşullar altında esnek bir şekilde ödeyebilirsiniz. Genel hüküm ve koşullar ve tüketici kredisi için Avrupa standart bilgileri dahil olmak üzere taksitle satın alma hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Taksitle ödeme seçeneği yalnızva Almanya için sunulmaktadır.
Veri koruma bildirimi
Klarna verilerinizi kontrol eder ve değerlendirir ve meşru bir menfaat ve sebep varsa diğer şirketler ve kredi kuruluşları ile veri alışverişi yapar. Kişisel bilgileriniz, geçerli veri koruma yönetmeliklerine ve Klarna’nın Almanya / Avusturya’ya yönelik veri koruma yönetmeliklerindeki bilgilere uygun olarak işlenecektir.

Anmelden
Giriş Yap